Utskriftsvennlig versjon

Saksbehandleres arkivoppgaver

Saksbehandlere har et viktig medansvar for at arkiv og dokumentasjon er komplett og at den er korrekt laget og lagret. Det gjelder ulike rutiner for arbeid i kommunens sak/arkivsystem ePhorte og i de ulike fagarkivene/-systemene.

Det er svært viktig at saksbehandlerne videresender e-post som er arkivverdig, saksdokumentasjon, til postmottak@sogne.kommune.no for registrering og journalføring.

Laster...