Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Utskilte virksomheter

Kommunen har skilt ut en del av sine oppgaver i selskaper og interkommunale samarbeid. Kommunen er også medeier i ulike selskaper og sammenslutninger. Disse er selskapene og sammenslutningene er selv ansvarlige for korrekt produksjon og oppbevaring av arkiver og dokumentasjon, med mindre annet er eksplisitt avtalt med kommunen.

Vertskommune samarbeid (§28 kommuneloven)

 • Søgne og Songdalen PP-tjeneste (Søgne kommune er vertskommune)
 • Søgne og Songdalen Barneverntjeneste (Songdalen kommune er vertskommune)

100% kommunaleide selskaper:

 • Songvår Vekst AS
 • Søgne Industriselskap AS

Aksjeselskap med kun offentlig eierinteresse:

 • Agder Energi AS
 • Avfall sør AS (tidligere Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen AS, RKR Næring AS, Mjåvannsveien 23 AS)
 • Returkraft AS

Interkommunale sammenslutninger og selskaper (IKS eller kl. §27)

 • Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA
 • Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
 • Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS
 • Vest-Agder-museet IKS
 • Sandripheia Fritidspark
 • Knutepunkt Sørlandet
 • Midt-Agder Friluftsråd
 • Kristiansandsregionen brann og redning IKS
 • Tronstad interkommunale vannverk

Selskaper som også har private eiere:

 • Torvmoen AS
 • Varodd AS
Laster...