Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Utlån internt

Utlån av saksdokumenter skal alltid skje gjennom arkivtjenesten.

Utlån skal registreres i bok som er plassert i arkivet. Når utlånt materiale blir returnert, skal arkivtjenesten registrere dette i utlånsboka.

Utlånt materiale skal normalt leveres tilbake innen 4 uker. Når saksbehandlingen krever at utlånstiden blir forlenget, må arkivtjenesten få melding om dette.

Utlånt materiale er låneren sitt ansvar til materialet er levert tilbake til arkivet. Låneren må passe på at ingen dokumenter blir fjernet eller lagt til i en mappe, og at ordenen i mappen ikke blir ødelagt.

Laster...